STOWARZYSZENIE TWÓRCZE POLART

POLSKA SZTUKA - MALARSTWO - RZEŹBA - GRAFIKA

POLART W WIEDNIU

MATISSE

JUBILEUSZ PRACY TWÓRCZEJ TADEUSZA STRUGAŁY

W EUROPEUM 2.10.2014

 II Międzynarodowy Festiwal Związki pomiędzy kulturą Południa a Północy – Schubert – Chopin – Grieg – wzajemne inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze

Galeria


XVII Salon Sztuki Stowarzyszenia Twórczego POLART w Kopalni Soli "Wieliczka"

Wernisaż  i recital Katherin Buczak 29 marca 2014 

Finisaż i koncert muzyki kameralnej / Bogusława Hubisz-Sielska/

29 czerwca 2014

Jubileusz Janusza Trzebiatowskiego w Domu Polonii

Wernisaż i recital fortepianowy Izabeli Jutzrenka-Trzebiatowskiej

23 kwietnia 2014

Finisaż i wieczór autorski Karla Grenzlera 14 maja 2014

Poezja Wiedeń /Londyn w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką

27 maja 2014 Joanna Janda i Wojciech Pawłowski

Koncert organowy Krzysztofa Latały w Kolegiacie Św.Anny 14 czerwca 2014JUBILEUSZ PRACY TWÓRCZEJ JANUSZA TRZEBIATOWSKIEGO W DOMU POLONII 14 KWIETNIA 2014

Artysta Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski  obchodzący w tym roku 60-lecie pracy twórczej wystawił 23 kwietnia 2014 w Domu Polonii w Krakowie cykl najnowszych prac Impresje Chińskie, 

.Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska -recital fortepianowy w Domu Polonii w Krakowie

RECITAL FORTEPIANOWY IZABELI JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKIEJ I WYSTAWA MALARSTWA JANUSZA TRZEBIATOWSKIEGO

GRATULACJE

MEDAL XXV LECIA POLARTU

Jerzy Nowakowski - Autor Medalu XXV lecia POLART-u


Dyrektor Wydziału Kultury M.Krakowa dr Stanisław Dziedzic

Druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Związki pomiędzy kulturą Południa a Północy – Schubert – Chopin – Grieg – wzajemne inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze, zainagurowana została 

29 marca 2014 otwarciem

w Komorze „Drozdowice" Kopalni Soli „Wieliczka" XVII SALONU SZTUKI

STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO POLART 2014

KOMORA DROZDOWICE

FRANCISZEK GAŁUSZKA -SKARBNIK

JOANNA KRUPIŃSKA-TRZEBIATOWSKA - PREZES

WERNISAŻ

PREZES MARIAN LEŚNY

JANUSZ TRZEBIATOWSKI

MARIA BUCZAK

KEVIN KENNER

KATARZYNA LNIANY

AGNIESZKA KUK

JERZY NOWAKOWSKI - WICEPREZES

KATHRIN BUCZAK

WRĘCZENIE MEDALI XXV LECIA POLARTU


ZWIEDZANIE KOPALNI

 

ZWIEDZANIE KOPALNI

NAGŁÓWEK 1

POD SZYBEM

POLART W KOPALNI

WIEDEŃ 2013